Olle Kjellins sex-punktsprogram

 

1. För främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning är det viktigt att eleven lyssnar hur infödda talar. Språkrytmen är det allra viktigaste för språkförståelsen.
2. Eleven ska träna öron genom att höra och bli medveten av nya ljud.
3. När eleven har hört ett ord eller en mening några gånger kan hon imitera det bra.
4. Genom att lyssna och höra ska eleven själv kontrollera sitt uttal, korrigera och renovera det.  Grunden till allt är självklart repetition av punkerna 1-4.
5. Genom att bygga upp grunden 1-4 är det lättare att producera egna nya meningar.
6. Inläraren måste lära sig filtrera fel d v s lyssna på sig själv tills uttalet blir automatiskt och uppnår samma nivå eller nästan samma nivå som ens första språk.

 

Det perfekta uttalets lärofader

Är det möjligt att lära sig ett nytt språk och felfritt uttal i vuxen ålder?
- Ja! säger Olle Kjellin Sverige, dr. i fonetik och legitimerad läkare, med talfysiologi som specialområde.
- Det finns lite myter när det gäller språkinlärning. Nämligen, inlärningsförmågan tar inte slut i puberteten. I så fall skulle vi inte kunna ta körkort. All yrkesutbildning sker oftast efter tjugoårsåldern och de flesta yrkesmänniskorna blir ändå mycket skickliga.
Vi träffas på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Där presenterar han bl.a. sin multimediaproduktion och sina böcker i svenska för invandrare. Framförallt den senaste boken Uttalet, språket och hjärnan. En grundlig, men lättförståelig genomgång om den nyaste forskningen inom första- och andrapråkinlärning. Den ger även många praktiska råd för både inlärare och utlärare.
Rätt metodik och beröm
- Uttalet och språkrytmen är det viktigaste i det nya språket. Det är individens fasad mot omgivningen, säger Olle Kjellin.
Många språklärare skakar på huvudet och pekar på studier om att en individs uttal fossiliseras tidigt. Och pekar på en inlärares "kritiska ålder" när det gäller språkinlärning. Skeptiker påminner sig om vuxna inlärare Asom inte lärde sig någonting@ under sin språkutbildning.
Olle Kjellin hävdar: Använder man rätt metod, är det möjligt att lära sig rätt uttal. Snabbt! Inläraren ska läsa in ett antal fraser utantill, få möjlighet att automatisera sitt uttal och jämföra fonem, rytmen och ljuden på olika språk.
Att en inlärare får rätt uttal handlar mera om utlärares tålamod och konsekvent metodik. Att upprepa några få meningar för att få in rätt prosodi. Kjellin skriver i boken Uttalet, språket och hjärnan: Hjärnan är som en gräsmatta med upptrampade stigar - minnen, kunskaper och färdigheter. Ju fler gånger man går samma väg, desto större sannolikhet att det blir en stig där.  --- All inlärning innebär en utveckling av nya variationer på tidigare mönster!

- Känslan att lyckas är den viktigaste motivationshöjande och inlärningsbefrämjande faktorn och den största belöningen.  - Rent neurokemiskt!

Gränserna viktiga
- Brytningen gör taluppfattningsprocessen långsammare och mödosammare för lyssnaren. Det blir alltså rent neurofysiologiskt tröttsamt och kan leda till att den infödde undviker att tala med invandrare, en de-facto - diskriminering även helt utan Arasistiska@ motiv. Några människor går längre och uppfattar sig - eller blir som främlingsfientliga, säger Olle Kjellin.
Andraspråksforskning (L2) handlar oftast om inlärarnas brister i ett nytt språk. Det är få forskare som är intresserade av hur en framgångsrik individ har lyckats knäcka språkliga koder.
- Man lägger märke till de invandrare som inte har lyckats. Då tror man att det gäller alla. De som lyckas smälter in. Forskare har inte forskat så mycket på dem, säger Olle Kjellin.
Han opponerar starkt mot påståendet att en individs brytning på ett främmande språk förstärker ens identitet. Tvärtom. Det är tröttande för andra att lyssna på. Dessutom försvårar felaktigt uttal kommunikation och kan ha oerhörda konsekvenser, till exempel om en utländsk läkare dikterar otydligt till patientjournal och en läkarsekreterare tolkar fel.
- Den internationella forskningen har kommit fram till att man bör exponera eleverna med så många dialekter, personer och uttal som möjligt för att skaffa referensramar var gränserna för korrekt uttal går. Det är inte prototyperna som är viktiga, utan det är gränserna, säger Olle Kjellin.

Olle Kjellins sex-punktsprogram
1. För främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning är det viktigt att eleven lyssnar hur infödda talar. Språkrytmen är det allra viktigaste för språkförståelsen.
2. Eleven ska träna öron genom att höra och bli medveten av nya ljud.
3. När eleven har hört ett ord eller en mening några gånger kan hon imitera det bra.
4. Genom att lyssna och höra ska eleven själv kontrollera sitt uttal, korrigera och renovera det.  Grunden till allt är självklart repetition av punkerna 1-4.
5. Genom att bygga upp grunden 1-4 är det lättare att producera egna nya meningar.
6. Inläraren måste lära sig filtrera fel d v s lyssna på sig själv tills uttalet blir automatiskt och uppnår samma nivå eller nästan samma nivå som ens första språk
.

Olle Kjellins hemsida: http://olle-kjellin.com/SpeechDoctor/index.html
Uttalet, språket och hjärnan
. Teori och metodik förspråkundervisningen (2002) Hallgren & Fallgren.
Multimediaproduktion: Svenskt uttal i verkligheten (1997) (Hallgren & Fallgren)
Svensk prosodi i praktiken. Instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin (9. Upplaga. 1995) (Hallgren  & Fallgren).

Hem     Tillbaka